Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği

Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği

Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği…

Sınıf rehberlik dosyası evrakları. Sınıf rehberlik dosyası evrakları. Sınıf rehberlik dosyasında neler bulunur?

Genellikle aşağıdaki form ve dokümanların sınıf rehberlik dosyasında bulunması gerekir

 • 1.1. Kapak
 • 1.2. Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği
 • 1.3. Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
 • 1.4. Sınıf Rehberlik Planı
 • 1.5. Sınıf Listesi
 • 1.6. Oturma Planı
 • 1.7. Sosyal Kulüp
 • 1.8. Öğrenci Bilgi Formları
 • 1.9. Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Kayıtları
 • 1.10. Sınıf Risk Haritası
 • 1.11. Veli Telefon Listesi
 • 1.12. Rehberlik Faaliyetleri Özet Bilgi Formu

Diğer dosyalarımıza erişmek için buraya tıklayabilirsiniz. Eksik olduğunu düşünüyorsanız kendinize göre düzenleyiniz.

Her zaman MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdülüğü‘nden yararlanınız.

Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği


SINIF REHBERLİK PROGRAMI’NIN AMAÇLARI


Sınıf Rehberlik Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen
Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu esas
alınarak hazırlanmıştır. Program 2023 Eğitim Vizyonu’na paralel olarak sadece beceri
kazandırmayı değil, öğrencilerin edindikleri bilgileri beceriye, becerilerini de görgüye
taşımalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda program ile aşağıdaki genel amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

 • Öğrenme yaşantıları yoluyla kendini tanıyabilen,
 • Kendi ve başkalarının duygularını anlayan ve kendi duygularını ifade edebilen,
 • Kişiler arası iletişim becerileri ve karakter güçleri gelişmiş,
 • İçinde bulunduğu çevresine ve topluma uyum sağlayabilen,
 • Problem çözme ve karar verme becerilerine sahip,
 • Kendine uygun ders, dal/alan ve meslek seçebilen,
 • Akademik planlama ve kariyer planlama yapabilen,
 • Hayat boyu öğrenme modelini alışkanlık hâline getiren,
 • Çalışarak üretmenin önemini benimseyen,
 • İyi oluş düzeyleri yüksek,
 • Kök değerleri gelişmiş bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
  Bu amaç doğrultusunda Sınıf Rehberlik Programı’nın her aşamasında soruna odaklı bir yaklaşımdan ziyade öğrencilerimizi gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hazırlıklı hâle getirmeyi amaçlayan, gelişimsel, yeterlik ve güç temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu
  yaklaşımla paralel olarak da kazanımların tamamı olumlu cümlelerle ifade edilmiş, sorunlara ve zayıf yönlere değil, olumlu yönlere vurgu yapılmıştır. Bu amaç için Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanlarının amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlenmiştir.

(Visited 260 times, 1 visits today)

One thought on “Sınıf Rehberlik Dosyası İçeriği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Okul Rehberlik Dosya Sırtlığı

Per Eki 1 , 2020
Okul Rehberlik Dosya Sırtlığı Diğer dosyalarımıza erişmek için buraya tıklayabilirsiniz. Eksik olduğunu düşünüyorsanız kendinize göre düzenleyiniz. Her zaman MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdülüğü‘nden yararlanınız. (Visited 260 times, 1 visits today)
Okul Rehberlik Dosya Sırtlığı