Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatleri

Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatleri

Bu yazımda rehber öğretmenlerin çalışma saatleri hakkında bilgi vereceğim. Okul psikolojik danışmanlarının çalışma saatleri 2020 yılında yeniden düzenlendi.

Okul psikolojik danışmanlarının çalışma saatlerine ilişkin ilişkin son mevzuat 14.08.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre okul psikolojik danışmanlarının çalışma saatleri:

Bir iş saati 60 dakika olmak üzere:

Haftalık 30 saattir.

Günlük çalışma saati ve başlama bitirme saatleri okulun durumuna göre okulun idarecisi ve okul psikolojik danışmanı tarafından düzenlenir.

Yönetmelikte şu şekilde ele alınmaktadır: Rehber Öğretmenlerin Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri ve izinler

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim kurumunun servis, ulaşım, özellik ve ihtiyaçlarına göre rehber öğretmen/psikolojik danışmanla iş birliğinde okul müdürlüğünce düzenlenir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanın çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 102 nci maddeleri ile 103 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 104 üncü maddesine göre düzenlenir.

(3) Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması halinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilir. Bu durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların yaz tatilleri bir aydan az olamaz.

Psikolojik Danışmanların Görevleri >>>

Psikolojik Danışmanların bazı görevleri aşağıda verilmiştir:

(1) Koordinatörlük görevi verilen rehber öğretmen/psikolojik danışman eğitim kurumunda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görevlerinin yanı sıra aşağıdaki görevleri yapar:

a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eğitim kurumu yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilgili öğretmenler kuruluna bilgi verir.

c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına ait gündemi ve toplantılarda alınan kararları yazılı hale getirir.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından ortak olarak e-Rehberlik sistemi üzerinden hazırlanan okul rehberlik ve psikolojik danışma programını eğitim kurumu müdürüne onaylatır.

MADDE 21 – (1) Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirir.

Yazar Eşref Bolukçu >>>

(Visited 12 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Serotonin Hormonunun Psikolojimize Etkileri

Pts Ara 21 , 2020
Serotonin Hormonunun Psikolojimize Etkileri Bu yazımda serotonin ya da diğer adıyla mutluluk hormonu hakkında bilgi vereceğim. Bu hormonun özellikle psikolojimiz üzerindeki etkilerine değineceğim. Serotonin hormonu, çoğunlukla beyinde, bağırsaklarda ve trombositlerde […]
Serotonin Hormonunun Psikolojimize Etkileri