Kendini Değerlendirme Envanteri Excel Programı

Kendini Değerlendirme Envanteri Eşref Bolukçu

Kendini Değerlendirme Envanteri Eşref Bolukçu. KDE. KDE Excel. Kendini Değerlendirme Envanteri Excel Programı

KDE, 500 kişilik uygulama. 500 kişinin verileri girilebilir. Excel olarak hazırlandı. Yazıcı çıktısı alınabilir. Uygulanan öğrenci ve isme tıklayarak bilgisayar ortamında da sonuçlar görülebilir ve yorumlanabilir.

KDE TANITIM

Bu envanterin amacı bireyin kendi ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi, bireyin ilgi alanlarının farkına varması ve bireyin meslek veya program seçiminde tercihte bulunmasını kolaylaştırmaktır.

Kendini Değerlendirme Envanteri; lise öğrencisi olan, üniversitede fakülte/bölüm seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir araçtır. Öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verir.

Envanterde toplam 23 özellik tanımlanmış olup bunların her biri için on soru olmak üzere toplam 230 soru bulunur.

Envanter ile3 yetenek türü ölçülür

  1. SÖZEL YETENEK
  2. SAYISAL YETENEK
  3. ŞEKİL – UZAY YETENEĞİ

Envanter ayrıca 11 İlgi alanını ölçer:

Temel Bilim, Sosyal Bilim, Canlı Varlık, Mekanik, İkna, Ticaret, İşaret Ayrıntıları, Edebiyat, Güzel Sanatlar, Müzik, Sosyal Yardım ilgisi

Envanter 9 değer alanını ölçer:

Yeteneği Kullanma, Yaratıcılık, Yarışma, İşbirliği, Değişiklik, Düzenli Yaşam, Liderlik, Kazanç, Ün Sahibi Olma

İndirilebilecek Diğer Dosyalar >>>

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği Excel Programı >>>

Yetenekler

Sözel Yetenek

1. Sözel Akıcılık: Zengin bir sözcük bilgisine ve çağrışım zenginliğine sahip olma, duygu ve düşünceleri değişik sözcükler kullanarak etkileyici bir biçimde ifade edebilme, akıcı bir üslupla konuşma ve yazma sözcüklerle orijinal ve etkileyici komposizyonlar yaratma.

2. Sözel Akıl Yürütme: Sözcükler ve/veya ifadeler arasındaki benzerlik ve farkları görebilme; okuduğunu anlayabilme, düşünceleri açık ve anlaşılır bir biçimde aktarabilme.

Sayısal Yetenek

3. Hesaplama: Sayılarla dört işleme dayalı hesaplamaları çabuk ve doğru bir biçimde yapabilme, bir işlemdeki hatayı kolayca bulabilme.

4. Sayısal Akıl Yürütme: Matematik ilke ve kavramları kullanarak problemleri çözebilme, cebir işlemleri yapabilme.

Şekil ve Uzay Yeteneği

5. Şekil Algısı: Nesnelerin, resimleri veya geometrik şekillerin detaylarını algılama; nesneler, resimler ve şekiller arasında gölge, genişlik, boy vb. özellikler yönünden farkları görebilme.

6. Uzay İlişkileri: Bir şeklin düzlem üzerinde ya da bir cismin uzayda döndürülmesi ile alacağı biçimi göz önünde canlandırabilme; açılımı verilmiş bir cismin kapalı halini görebilme veya tersini yapabilme.

7. Renk Algısı: Renkleri tanıma, renklerdeki benzerlik ve farkları algılama veya aynı renkteki iki cisimde ton farkını görebilme, zıt veya uyumlu renk kombinasyonlarını yapabilme.

8. Bellek: Sözcükleri, sayıları, sembolleri çabucak belleme ve uzun süre bellekte tutabilme.

9. Ayrıntıya Dikkat: Çevredeki şekillerin, cisimlerin, eşya veya durumların özelliklerini, aralarındaki farkları çabucak ve doğru bir şekilde algılayabilme.

10. Mekanik Yetenek: Bir alet veya makinenin çeşitli parçaları arasındaki ilişkiyi, bir aletin işleyişindeki temel ilkeyi görebilme; bir aleti işletebilme, onarabilme, bilinen bir modele göre bir aleti kurabilme.

11. El Becerisi: Elleri ve kolları kolaylıkla ve ustalıkla hareket ettirebilme, nesneleri kaldırma, döndürme ve yerleştirme hareketlerini çabuk ve düzgün bir biçimde yapabilme.

12. Parmak Becerisi: Parmakları doğru ve hızlı bir biçimde kullanarak küçük objeler üzerinde çalışma; çok ince işleri yapabilme.

13. El-Göz İşbirliği: El ve gözü birbiriyle uyum halinde ve hızlı bir biçimde kullanabilme, ipliği iğne deliğinden geçirme gibi hareketleri çabucak yapabilme.

14. Analitik Düşünme: Bir bütünü öğelerine ayırabilme, parçaların birbirleri ile ve bütünle ilişkilerini görebilme.

Kaynak: ÖSYM

Çoklu Zeka Ölçeği >>>

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği >>>

(Visited 45 times, 1 visits today)

One thought on “Kendini Değerlendirme Envanteri Excel Programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Başarı Ders Çalışma Soru Çözme

Çar Eki 7 , 2020
Başarı, Düzenli Ders Çalışma Soru Çözme ile Sağlanır. Bir öğrencinin başarısı, düzenli çalışma-soru çözme ile sağlanır. Başarı, Ders Çalışma Soru Çözme***Bir çok öğrencinin yapmadığı-yapamadığı işte budur. Neyi ne kadar çalıştığını […]
Başarı Düzenli Çalışma Soru Çözme