Bu yazımda yabancı kültürlerden etkilenme üzerinde duracağım. Günümüzde, küresel dünyada, başka kültürlerden etkilenmemek mümkün değildir. Kültürel yozlaşma, yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu […]